Ακουστε μας!

Σε περίπτωση που δεν μας ακούτε πατήστε εδώ

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

«Μετεξεταστέα» στην προστασία του περιβάλλοντος η Ελλάδα

«Μετεξεταστέα» στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η Ελλάδα, λαμβάνοντας μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην Ευρώπη των «27» (βαθμολογείται με «F») σύμφωνα με το νέο εργαλείο αξιολόγησης των πολιτικών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, που παρουσίασε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων σε θέματα ενέργειας Ecofys.
Η αξιολόγηση αποκαλύπτει...

...πως σήμερα έχει αναληφθεί από τα κράτη μέλη μόλις το ένα τρίτο των προσπαθειών που απαιτούνται, ώστε η ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95%, έως το 2050 και να οδηγηθεί σε «πράσινη» οδό.Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που προκύπτει από την αξιολόγηση αφορά την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών: αν σε κάθε τομέα τα κράτη μέλη ακολουθήσουν το παράδειγμα των χωρών που παίρνουν την υψηλότερη βαθμολογία, τότε θα επιτύχουν σχεδόν τα δύο τρίτα των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλουν.Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, κάθε τομεακή πολιτική και το συνολικό πακέτο πολιτικών κάθε κράτους, βαθμολογείται στην κλίμακα «Α» έως «G». Η υψηλότερη βαθμολογία είναι το «D» και αφορά μόλις τέσσερις χώρες.Τα κύρια αίτια για τη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας είναι η ανεπάρκεια φιλόδοξων μέτρων στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία, καθώς και διοικητικά-θεσμικά προβλήματα στον τομέα προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Στη σύνοψη της έκθεσης «Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης 2010» επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση των πολιτικών της Ελλάδας αφορά την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο του 2010. Από τότε έχουν ανακοινωθεί νέες πρωτοβουλίες, όπως το μαζικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με τίτλο «Χτίζοντας το μέλλον» και η συσχέτιση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αν συνεκτιμούνταν οι εξελίξεις αυτές, η κατάταξη της Ελλάδας θα ήταν καλύτερη και η τελική της βαθμολόγηση θα ήταν «E». Τούτο όμως δεν ήταν δυνατό, καθώς η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν δεδομένη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αξιολογήθηκαν. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα για τη βελτίωση της βαθμολόγησής της, καθώς σήμερα - εν μέσω οικονομικής κρίσης - επιβάλλεται η σταδιακή μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.«Η Ελλάδα ξεκίνα από πολύ πίσω τις προσπάθειές της για μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και αποτελεσματική μείωση των εκπομπών. Παρόλα αυτά, έχει ακόμα τη δυνατότητα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Προγράμματα όπως το προσφάτως εξαγγελθέν "Χτίζοντας το μέλλον" δείχνουν τον δρόμο, αλλά θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και βάσει ενός φιλόδοξου πολιτικού πλαισίου», τόνισε ο διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας.Από την πλευρά του ο διευθυντής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην Ecofys, Νίκλας Χένε υπογραμμίζει ότι «η παρούσα αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών επιτρέπει στους πολίτες να αναγνωρίσουν τους τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και να αντιληφθούν ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές δράσεις για την μείωση των εκπομπών».Στην ιστοσελίδα της αξιολόγησης www.climatepolicytracker.eu μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των άλλων κρατών, καθώς και για την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: